ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

پاسخنامه سوالات اول آبان
ساعت ٤:٢۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

سوالاتی که در آزمون آبان از کلاس های مختلف گرفته ام .

کلاس اول حافظ      صفحه 1                         صفحه 2

کلاس اول سعدی   صفحه 3                         صفحه 4

کلاس اول خیام      صفحه 5                         صفحه 6


 
سخنی با والدین و دانش آموزان عزیز
ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

در این قسمت توصیه هایی برای موفقیت دانش آموزان تهیه کرده ام که از والدین و
دانش آموزان عزیز خواهشمندم  آن را مطالعه کنند و به آن عمل کنند.

صفحه 1

صفحه 2

 


 
پاسخ نامه آزمون مهر 90
ساعت ٤:۱٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:
 
پاسخنامه سوالات نمودار مقسوم علیه ها و توان و «ب م م» و «ک م م »
ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

در این پاسخنامه ها تعدادی غلط عمدی قرار گرفته است(مخصوص دانش آموزان خودم) آنها را مشخص کنید:

پاسخ نامه توان 1

پاسخ نامه توان 2

پاسخ نامه نمودار و «ب م م» و «ک م م »