ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

سوالاتی برای حلیدن(18)
ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

سلام بر بچه های بسیار باهوشم. قلب ماچبغل

یه تست هوش برای آی کیوهای بالا.چشمک

بحلید و بیازمایید خودتان را.نیشخند

سوال 18

در عبارت زیر ابتدا نوع عمل* & را مشخص کنید .
سپس مشخص کنید به جای علامتهای سوال چه عددی قرار می گیرد؟

موفق باشید.

به امید دیدار.بای بای