ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

ریاضی شیرین است
ساعت ٢:٥٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٠ آبان ۱۳۸۸   کلمات کلیدی:

ریاضی شیرین است

اگر درست فراگیری شود

فرار از ریاضی چیزی جز ضایع کردن خود نیست

همه به آن احتیاج داریم

سعی کنیم خود را به آن نزدیک کنیم