ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

چند سوال مجموعه
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ مهر ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

سلامی گرم بر دوستان گرامی.

میلاد آقا امام رضا(ع) را به همگی شما تبریک می‌گویم.

چند نمونه سوال برای مجموعه برایتان در نظر گرفته ام.

1) از یک کلاس 25 نفری ، 7 نفر در درس فیزیک، بیست گرفته اند. همچنین14 نفر در درس شیمی ،بیست گرفته اند و 6 نفر هم در درس فیزیک و هم در درس شیمی (یعنی در هر دو درس) نمره بیست گرفته اند. چند نفر در فیزیک و در شیمی نمره بیست نگرفته اند؟

الف) 10            ب) 2            ج) 4             د) 12

 

2) اگر 5 عضو به اعضای مجموعه‌ی دلخواهی اضافه شود، تعداد زیر مجموعه‌های آن چه تغییری می‌کند؟

الف) 5 زیرمجموعه اضافه می شود.                        ب) زیرمجموعه ‌ها 5 برابر می‌شود.

ج) 25 زیرمجموعه اضافه می‌شود.                          د) زیرمجموعه‌ها 32 برابر می‌شود.

 

3) مجموعه‌ی  چند عضو دارد؟

الف) 8 عضو             ب) 1 عضو                 ج)5 عضو                  د) 3 عضو

موفق باشید.