ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

پاسخنامه سوالات نمودار مقسوم علیه ها و توان و «ب م م» و «ک م م »
ساعت ٤:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٥ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

در این پاسخنامه ها تعدادی غلط عمدی قرار گرفته است(مخصوص دانش آموزان خودم) آنها را مشخص کنید:

پاسخ نامه توان 1

پاسخ نامه توان 2

پاسخ نامه نمودار و «ب م م» و «ک م م »