ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

پاسخ نامه سوالات امتحان ریاضی اول راهنمایی نوبت اول 14دی ماه 90
ساعت ٤:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

سلام

خوب امتحان ریاضی خوب بود؟

چی! نبینم قیافت اینجوری باشهابله

کرتاهه زدی!؟ناراحت چراااااااااااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حواســـــــــــــتــــــــــــــو جمع نکردی؟شیطان

یا سرکلاس بی توجـــــــــــــــــــــــــــــــهی کردی!!!!!؟؟؟؟؟افسوس

من اول ترم تا حالا مگه به شما گوشـــــــــــــــــــــــزد نکرده بودم؟ فرشته

مرتب می گم عزیزدلم گـــــــــــــــــــوش بده ساکتمگه به این حرفها توجه می کنی؟دل شکسته

می گم ســــــــــــــوالات را خــــــــــــــودت جواب بده . . .  عصبانی

وای من هم شدم مثل پیرمــــــــــــــــردها و هی دارم نصیحت می کنم .نیشخند

ببخشید دیگه از بسکه دوســــــــــــــــتتون دارمقلببغلماچ

وقتی می بینم ناراحتی کلافهمن هم ناراحت و افسرده میشم دیگه !ناراحت

خوب بگذریم حالا جواب سوالات را ببین تا دیگه لااقل اگه این نوع سوالات را جای دیگه دیدی اشتباه نداشته باشی.

امیدوارم در مراحل بعدی موفق باشی.تشویق

(نماز اول وقت را فراموش نکن ) تا دفعه دیگر یا علی

 

بای بای

 

پاسخ نامه صفحه اول وزارتی کلاس اول شهریار

پاسخ نامه صفحه دوم وزارتی کلاس اول شهریار

 

پاسخ نامه صفحه اول تکمیلی کلاس اول سعدی

پاسخ نامه صفحه دوم تکمیلی کلاس اول سعدی

 

پاسخ نامه برگه اول  کلاس های اول حافظ و خیام

پاسخ نامه برگه دوم  کلاس های اول حافظ و خیام