به این چیزها نخندیم!!!!!

سلام بر عزیزان گلم.

این مطالب را در جایی خواندم بهتر دیدم شما هم بخوانید.

بیایید به این چیزها نخندیم.

به دستان پدرت ،
به جارو کردن مادرت ،
به راننده ی چاق اتوبوس ،
به رفتگری که در گرمای تیر ماه کلاه پشمی به سردارد ،
به راننده ی آژانسی که چرت می زند ،
به پلیسی که سر چهار راه با کلاه صورتش را باد می زند ،
به جوانی که قالی پنج متری روی کولش انداخته و در کوچه ها جار می زند ،
به بازاریابی که نمونه اجناسش را روی میزت می ریزد ،
به پارگی ریز جوراب کسی در مجلسی ،
به پشت و رو بودن چادر پیرزنی در خیابان ،
به زنی که با کیفی بر دوش به دستی نان دارد و به دستی چند کیسه میوه و سبزی ،
به هول شدن همکلاسی ات پای تخته ،

به مردی که در بانک از تو می خواهد برایش برگه ای را پر کنی ،
به اشتباه لفظی بازیگر نمایشی ، ..............
نخند ، نخند که دنیا ارزشش را ندارد ...

که هرگز نمی دانی چه دنیای بزرگ و پر دردسری دارند آدم هایی که هر کدام برای خود و خانواده ای ، همه چیز و همه کس اند.

آدم هایی که برای زندگی تقلا می کنند ،
بار می برند ،
بی خوابی می کشند ،
کهنه می پوشند ،
جار می زنند ،
سرما و گرما را تحمل می کنند ،
و گاهی خجالت هم می کشند ...
خیلی ساده ...
نخند دوست من !
هرگز به آدم ها نخند .
خدا به این جسارت تو نمی خندد ؛
اخم می کند ...
به پوزخند آدمی به آدمی دیگر !

 

موفق باشید.

یا حق.

/ 0 نظر / 11 بازدید