دقت

سلام بر دوستان عزیزم.

گاهی وقتا آدم باید خودشو محک بزنه

 

اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتد بگویید اشبتاه.کجاست؟؟؟
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
۱۲۳۴۵۶۷۸۹
یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟
اشتباه این هست که
کلمه هسیتد-هستید و اشبتاه-اشتباه
من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!
بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم ؟
حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!
پس بریم اول مهد کودک بخونیم…
حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!
چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟

الوووووووو یبمارستان ؟

حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه!!

خوب سرکار رفنیتا
ااا بازم اشتباه خوندی که رفتنو !!   پس دیگه مواظب خوندنتون هم باشید. بعضی ها از این خوندن سوءاست موفق باشید.

/ 0 نظر / 11 بازدید