بازی با چوب کبریت

سلام بر عزیزان گرانمایه.

مبادا با آتیش بازی کنیدا جـــــــــــــــــــــــــــــیزه!

اما باری با چوب کبریت از این نوع نه ! خوبه ، خیلی خوبه.

بــــــــــــــــفــــــــــــــــرمــــــــــــایـــــــــــــــیــــــــــــــــد

موفق باشید.

/ 0 نظر / 15 بازدید