سوالاتی برای حلیدن (13)

سلام بچه های گلم.قلبماچ

خب آزمون آنلاین را هم که به خوبی و خوشی انجام دادید.لبخند

خوب بود؟چشمک

الحمدلله.

بله من می دونم شما زرنگ تر از این حرفهایید.تشویق

خوب دیگه یواش یواش به باز شدن مدارس نزدیک می شیم.نیشخند

انشاءالله که قوی و آماده سرکلاسها حاضر می شید.فرشته

خیلی پر حرفی کردم.نیشخندچشمک

بریم سراغ سوال.متفکر

سوال 13

مثلث متساوی الاضلاع ABC را مطابق شکل تا می زنیم.

اندازه‌ی زاویه‌ی x را به دست آورید.

موفق باشید.

یا حق.

بای بای

/ 0 نظر / 11 بازدید