سوالاتی برای حلیدن(1)

گُل های عزیزم سلام.قلبماچ

براتون از این به بعد سوالاتی در نظر می گیرم تا بحلید.نیشخند

سوال 1

مستطیلی به ابعاد 119 و 629 سانتی متر داریم که می خواهیم سطح آن را با تعدادی مربع هم اندازه با اندازه‌ی بزرگ‌ترین اضلاع طبیعی بپوشانیم و این کار را تکرار کنیم تا سرانجام به آخرین مربع(ها) برسیم. اندازه ی ضلع آخرین مربع چه قدر است؟

موفق باشید. در پناه حق باشید. یا علی

/ 0 نظر / 5 بازدید