خطوط غیر متقاطع

سلامی به زلالی آب به بچه های دوست داشتنیم.

امیدوارم در سلامت و آسایش در کنار خانواده هایتان به خوبی اوقات بگذرانید.

خب حالا بهتره یک کمی بریم سراغ هندسه.

چیه ؟ چی شد؟ چرا نیشت باز شد؟

فکریدی می خوام بدرسم.

باور کنید صدام گرفته نمی تونم خیلی حرف بزنم.

خب از مقدمه هندسه می شروعیم یعنی پاره خط ها .

خطوط متقاطع که یادتونه.

خب حالا توی این برنامه بسعیید با
جابه‌جا کردن نقاط کاری کنید که هیچ‌کدام از پاره‌خط‌ها متقاطع نباشند.

این هم از برنامه

بدانلودید

بموفقید.

/ 0 نظر / 11 بازدید