پست های ارسال شده در آبان سال 1390

پاسخنامه سوالات نمودار مقسوم علیه ها و توان و «ب م م» و «ک م م »

در این پاسخنامه ها تعدادی غلط عمدی قرار گرفته است(مخصوص دانش آموزان خودم) آنها را مشخص کنید: پاسخ نامه توان 1 پاسخ نامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید