آزمون خودسنجی هندسه

سلام بر عزیزان گلم.

خوب و خوش و سلامتید؟

اوضاع بر وفق مراد هست.

همیشه سالم باشید.

برنامه ای که براتون در نظر گرفتم از همکار گرامی آقای افضلی هست.

ببینید چقدر در هندسه می تونید بحلید.

دانلود

بدرود

/ 0 نظر / 12 بازدید