نامه یک ریاضی دان به دوستش

سلامی گرم بر دوستان گرامی

 

اگر یک ریاضیدان برای دوستش نامه بنویسد

 

به نام او که عالم را بر اساس « حساب » و « هندسه » آفرید .
آری به نام او که همه چیز دنیا را بر اساس حساب استوار کرد و
بر پایه هندسه نظم بخشید .

 

دوست خوبم  سلام !

 

امیدوارم روزهای زندگی ات سرشار از تلاشهای مثبت و منطبق بر خط راست در
جهت رسیدن به خدای یگانه باشد .

 

دوست خوبم !

 

جریان اندیشه های زلال ،سرزمین فکر ما را آبیاری و سر سبز می کند ،
پس چه نیک است سر گذرگاه جریان اندیشه های خویش بنشینیم و
از زاویه بالا آن را تماشا کنیم
اگر دو ضلع زندگی« امید » و« عمل » باشد
زاویه زندگی به لطف خدا همواره « منفرجه » است .

 

بدان که« امید » را باید به منزله مرکزی دانست که
کلیه امور بشری مانند دایره پیرامون آن می چرخد و
« عمل » همان تلاش های مثبت اوست که او را به مقصد می رساند .

 

اگر« حساب عمرمان » را داشته باشیم « آدم حسابی » می شویم .
بنابراین از حساب امور زند گی خود غافل نشویم چرا که
ذات حق دائم به کار حساب مشغول است .

 

اگر چه منطق ضامن سلامت کار یک ریاضیدان است ولی
منبع تغذیه او نیست نان روزانه او را مسائل مهمتر ، که
موجب پیشرفت او می شوند تامین می کند .

 

دوست خوبم !

 

بیا در ریاضیات زندگی خوبی هارا جمع و
شادی هارا ضرب و دعواها را کسر و
درد هاو غم هارا تقسیم کنیم ٬
نفرت را زیر رادیکالی با فرجه محبت ببریم و
عشق را به توان ابدیت برسانیم.
دوستم این همان راز موفقیت افراد بزرگ است....

 

هندسه شخصیت خود را با خطوطی منظم و راست ترسیم کنیم و
فراموش نکنیم که یک انسان مسئول باید زندگی فردی اش را بر
دو اصل منفی استوار کند تا زندگی اجتماعی و اقتصادی اش همواره
براساس اصل مثبتی پایدار بماند :
اول آنکه بیش از نیاز نخواسته باشد تا
برای کسب آن خود را به خفت بیندازد
دوم آنکه بیش از نیاز نداشته باشد تا
برای حفظ آن در هراس بیافتد .

 

دوست خوبم !

 

در زندگی خود آزادگی پیشه کن و
فراموش نکن ؛آنانکه دل به « عرض » یک صندلی بسته اند در
« طول » زندگی اسیر بوده اند .

 

با معادله زیبای زندگی سعی بر آن داشته باش که
جدولی مصفا و رسمی دل آرا در حل مختصاتx وy ها
شیبی به سوی کمال بی نهایت کشیده گردد تا به مراد خود برسی .

 

چون هرم بلند همت و چون مخروط عالی نهمت باشید . 

 

"خواهان بزرگترین توانت ؛ ریاضیدان"

/ 0 نظر / 25 بازدید