ریاضی دوره متوسطه اول مدارس اصفهان

توضیحات درس ریاضی متوسطه اول(هفتم و هشتم و نهم)

پاسخنامه سوالات نمودار مقسوم علیه ها و توان و «ب م م» و «ک م م »

در این پاسخنامه ها تعدادی غلط عمدی قرار گرفته است(مخصوص دانش آموزان خودم) آنها را مشخص کنید: پاسخ نامه توان 1 پاسخ نامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 43 بازدید
شهریور 94
2 پست
مهر 92
2 پست
خرداد 92
3 پست
بهمن 91
5 پست
دی 91
7 پست
آذر 91
7 پست
آبان 91
8 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
23 پست
مرداد 91
22 پست
تیر 91
24 پست
خرداد 91
9 پست
اسفند 90
19 پست
بهمن 90
7 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
7 پست
آبان 90
4 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست